logo
 
?

казино голден палас

НЕИЗВЕСТНИ СВИДЕТЕЛСТВА ЗА ЕВРЕИ-АНТИФАШИСТИ, ВЗЕЛИ УЧАСТИЕ В ДЕЙНОСТТА НА АНТИХИТЛЕРИСТКИТЕ РАЗУЗНАВАТЕЛНИ СЛУЖБИ, В ГОДИНИТЕ НА ВТОРАТА СВЕТОВНА ВОЙНА. Николай Георгиев Котев, д-р по история Една от интересните и малкоизследвани теми от историята на Втората световна война, погледната през ъгъла на съществуващите различни нейни директории и поддиректории е тази, за приноса на евреите-емигранти в разгрома на хитлеро-фашизма. От сведенията, с които службата разполага от секретни сътрудници се установява, че главен ръководител на английското разузнаване в Турция е известният полковник ДЖИБСЪН***, много ловък, деен и добре познаващ службата си.

Участието на българските евреи в партизанските и съпротивителните движения на Балканския полуостров е добре изследвано. Като негов главен помощник е известният капитан УАЙТЪЛ****, началник на Паспортното бюро при Английската легация и фактически шеф на “Интелиджънс сървис”, при помощници капитан БЪРН и ТОМСЪН, технически помощници на ръководството на УЙЛЯМ РОДЖЕРС*****, адмирал и съветник в Щаба на турската флота.

Но в същото време има и теми, които са малко изследвани и които биха могли логично да допълнят онази малкоизвестна страна на войната, която по ред причини не е била осветлявана. Същият е известен на службата и беше дълги години в България, като се занимаваше с разузнаване в страната, проявявайки най-голям интерес от Черноморското крайбрежие.

В нея може да бъде поставено и участието на евреите-антифашисти в дейността и операциите на съюзническите антихитлеристки разузнавателни служби. Друг помощник е ФЕРГЮСЪН ХАРКНЕС******, шеф на стопанската блокада в Цариград.

За сега, разработването на този много специфичен проблем среща редица трудности, най-вече при издирването на документални свидетелства и факти. Събирането и систематизирането на сведенията се ръководи от англичанина МОНТОН, с помощник полковник АЩЪМ*******.

Поради тази причина, авторът предоставя на вниманието на читателите на списанието поредица от новооткрити документални свидетелства които са от периода на Втората световна война 1939-1945 г. Като един от най-ценните помощници и сътрудници на полковник Джибсън е известният руснак ГРАНОВСКИ********, който е приел мохамеданството и в Цариград е известен, като един от най-енергичните и ловки хора на английското разузнаване.

Все пак авторът предупреждава: към документите трябва да се подхожда много внимателно, поради обстоятелствотото, че макар, текстуално те да са подготвени от българските специални служби на царското Министерство на войната и Полицията, в действителност инициаторът за създаването им е преди всичко германската служба “Абвер”. Грановски едновременно е в услуга и на турската полиция.

Последната покривала периметъра на оперативната работа в чужбина, където по принцип не допускала да се проявяват със своите самостоятелни действия съюзниците и по хитлеро-фашистката Ос. Същият живее в Цариград и за прикритие се занимава с търговия.

Днес, вече е известно, че всяко от понятията или фамилиите използвани в работата на Абвера в чужбина се завоалирали и прикривали на няколко нива от германските разузнавачи. Един от главните помощници на Грановски и занимаващ се с разузнаване в България е потурченият евреин ДЖЕВАД, с едно око, говорещ добре български, бивш български поданик, сега притежаващ турски паспорт.

Така например, освен ръководителя на КО “България”, Ото Вагнер (д-р Делиус) на Балканите работили още двама “Вагнеровци”. Същият е изпращал лично хората си с моторни лодки до българския бряг, а и понякога и той самият е идвал в България.

Използването на тези фамилии внася известно смущение, когато въпросът опира до кого да бъде насочен дадения документален текст. Тази централа за разузнаване развива извънредно голяма дейност и разполага с неограничени парични средства, за изразходването на които не се държи никаква сметка.

Така например, единият от “Вагнеровците” е германецът Радемахер, който работил в Истанбул под фамилията “д-р Вагнер” и бил представител на “Реферата 1-3” от групата “6-С” на РСХА, т.е. Разузнаването разполага със значителен брой сътрудници от най-различни народности.